Over de Bietendag

Op Bietendag wordt een dag gewerkt op voornamelijk agrarische bedrijven in West-Friesland. Er wordt van ongeveer 7:30 tot 15:00 gewerkt. ‘s Middags is er vanaf 13.30 uur ook een creatieve sponsorloop bedoeld voor de mensen met kleine kinderen of degenen die niet de hele dag kunnen of willen werken. Na een dag werken voor het goede doel kun je in het Bietendagcafé gezellig bijkomen onder het genot van een hapje en een drankje en muziek.Tevens kun je in het Bietendagcafé de resultaten zien van de projecten die het afgelopen jaar ondersteund zijn en ook wordt de opbrengst van die dag bekendgemaakt. Het accent van Bietendag ligt op het samen werken voor Chili, waarbij het middel, namelijk het samen werken en de sfeer die hierdoor ontstaat, minstens zo belangrijk is als de opbrengst.

Op allerheiligen, 1 november 2005 is in Chili de 74-jarige pater Dirk de Wit overleden. We zijn zeer bedroefd om zijn heengaan, maar ook intens dankbaar voor hetgeen hij voor ons en voor zijn mensen in Chili heeft betekend. Zijn naam is verbonden met de Bietendag: een dag werken voor het goede doel. Dit blijft ook zo, want zijn belangrijke en inspirerende werk wordt voortgezet.

Onze stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Giften komen in aanmerking voor fiscale aftrek voor zover zij samen 1% van het verzamelinkomen te boven gaan. Deze drempel geldt niet indien de gift middels een periodieke schenking bij notariële akte wordt gedaan (gedurende minimaal 5 jaar en in gelijke periodieken).

Beloningsbeleid volgens statuten van de Stichting:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.