Bietendagprojecten 2003

Voetbalclub Juan Baud
Zo vanzelfsprekend als hier ieder dorp of stad een voetbalclub heeft, zo ver ligt dit soms buiten het bereik van arme gemeenschappen in Chili. Zonder mensen die het lidmaatschap kunnen betalen en zonder subsidies kan je geen club opstarten. Omdat de sociale betekenis van een dergelijke club groot is in een gemeenschap waar veel armoede, werkloosheid en alle misère van dien is, wil Fondos Solidarios de basis creëren voor het functioneren van een voetbalclub.

Een kapel voor de gemeente San Sebastian
In een gelovige gemeenschap putten mensen veel moed en steun uit zondagse kerkdiensten en andere samenkomsten. In San Sebastian staat de kapel op instorten.

Studiegeld middelbare school
Een bekend Bietendagproject. Het San Conrado Lyceum staat in een zeer arm deel van het werkgebied van Fondos Solidarios. Voor veel gezinnen is het heel moeilijk om het schoolgeld en de benodigde schoolmiddelen op te kunnen hoesten. Dit jaar wil Fondos Solidarios vijf leerlingen financieel steunen.

Studiebeurs voor Bernarda Espinoza en Karla Wincler Valdes
Misschien ken je haar nog van vorig jaar: Bernarda Espinoza, een talentvolle jonge vrouw uit een arme gezin. Middelen om te studeren heeft het gezin niet. Het afgelopen jaar heeft Bernarda met behulp van Bietendaggeld rechten kunnen studeren. Het studiejaar heeft zij met zeer goede resultaten afgesloten. In eenzelfde situatie als Bernarda verkeert Karla Winder Valdes, leerling aan het San Conrado Lyceum. Volgend schooljaar wil Fondos Solidarios haar de mogelijkheid bieden een studie te volgen aan de universiteit van Valdivia.

Handwerkklassen
Nog een bekend Bietendagproject dat wegens succes herhaald wordt. Twee handwerkklassen waarin veertig vrouwen uit het dorp Nontuela handwerktechnieken leren. Een manier om extra inkomsten te verwerven maar ook een plaats waar vrouwen hun harde eenzame bestaan even kunnen ontvluchten en in solidariteit hun zorgen kunnen delen.

Hand- en spandiensten
Naast deze projecten wordt een deel van het Bietendaggeld besteed aan de zogenaamde hand- en spandiensten. Uitgaven aan individuen in acute nood zoals mensen die niet in staat zijn ziekenhuisrekeningen te betalen, reparaties aan armzalige woningen die de regenstormen niet konden doorstaan of jonge gezinnen die door het verlies van de vader ineens voor grote problemen komen te staan.

 


Kapel Indianen Huiro


Woonomgeving van de Mapuche Indianen aan de stille oceaan
Huiro (Don Juan) Indianenprojecten