Bietendag Projecten 2008

Dit jaar hebben we als thema voor de bietendag gekozen: ‘De vrouw’.

Aandacht voor de positie van de vrouw is nodig in Chili. Er is een vrouwelijke president en een vrouwelijke minister van onderwijs in Chili, maar de positie van de vrouw in het algemeen is nog zwak, er is in Chili sprake van veel huiselijk geweld. Geschat wordt dat meer dan de helft van de vrouwen wel eens geweld heeft ondervonden van de kant van haar partner.

Een deel van de opbrengst van dit jaar willen we schenken aan het project van Anneke Kok (een bekende van Padre Dirk, die werkzaam is in de buurt van Talca): Herberg La Leone

Dit project behelst de bouw van twee gastenverblijven voor zes personen elk, twee eenvoudige huizen voor de gastvrouwen, een kleine werkruimte voor individuele hulpverlening en een multifunctionele ruimte waar o.a. workshops in gehouden kunnen worden. Het is de bedoeling dat het project zelffinancierend wordt. In de zomer kunnen de gastenverblijven verhuurd worden aan toeristen en bieden ze lucratieve activiteiten aan in de multifunctionele ruimte. In Nederland is een Stichting in het leven geroepen “Stem voor Vrouwen” om het draagvlak voor de ondersteuning van La Leone te verbreden.

Door La Leone wordt er een vertrouwde plek geboden waar vrouwen hun verhaal kwijt kunnen, nieuwe krachten opdoen en zich bezinnen op hun situatie. Er wordt zo bijgedragen aan informatieverstrekking, gezondheidsverbetering, weerbaarheid en preventie op het gebied van huiselijk geweld.

Zie voor meer informatie op www.laleona.waarbenjij.nu


Fundament cabañas


Begin van de zaal

De andere projecten van de bietendag waar het geld dit jaar heen gaat zijn CIFAN: ondersteuning en begeleiding van jongeren d.m.v. een jeugdorkest. Dit is een succesvol project, de positie en de houding van de jongeren wordt zichtbaar verbeterd. Door de ondersteuning van de Bietendag kunnen zij dit project voortzetten. Daarnaast dragen we bij aan de bouw van een kerkje dat dient als gemeenschapscentrum in het plaatsje Curriñe.