Bietendag Projecten 2009

Dit jaar hebben we als thema voor de bietendag gekozen: “Samen creatief bezig zijn”

Het thema is gekozen omdat binnen alle projecten veel aandacht besteed wordt aan een ieder zijn creativiteit. Dit hebben we mogen zien en ervaren tijdens onze bezoeken aan de verschillende projecten in Chili in november 2008;

1. Jongerenwerk vanuit de Parochie.
In de omgeving van Valdivia zijn wij mee geweest met Cor Lemmers, Pastoor in Valdivia en goede vriend van Padre Dirk. Hij heeft ons laten zien in wat voor erbarmelijke omstandigheden mensen nog steeds wonen. Met name ouderen leven in houten huisjes zonder water en toilet, toch is het de enige grond die zij bezitten en steun van de regering is niet aanwezig. Er is nu een initiatief opgezet dat jongeren van de parochie mee gaan helpen om de huizen leefbaar te maken door het bouwen van simpele maar belangrijke voorzieningen. Aan ons is het voorstel gedaan of wij willen ondersteunen in de aankoop van materialen als hout, leidingen, verf. Van de jongeren ontvangen wij informatie over de resultaten en welke mensen geholpen zijn.

2. Gevangenis Valdivia,
Zoals Pater Dirk veel betrokken was bij het welzijn van de gevangenen in Valdivia is nu René actief betrokken bij de gevangenen. René is priester in Valdivia. Hij heeft zijn opleiding gevolgd met ondersteuning van de bietendag en hij leefde jarenlang samen met Padre Dirk. Wij mochten een dag met hem mee en hebben gezien hoe hij naast individuele geestelijk verzorging ook actief is in het geven van technische lessen. Om de mensen voor te bereiden, bv door elektra techniek te leren, op een toekomst na de gevangenis. Hij heeft een project voorstel ingediend voor materialen om zijn lessen te ondersteunen maar ook voor materialen waarmee deze mensen artikelen als instrumenten, meubels, etc. kunnen maken welke door hun familieleden verkocht kunnen worden om zo voor enig inkomen te kunnen zorgen.

3. Onderhoud Salon Parroquial Padre Dirk
Sinds 1986 wordt de Salon Parroquial Padre Dirk in Corral gebruikt als enige gemeenschap ruimte in Corral. Het dorp waar Padre Dirk jaren woonde. Hier worden bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen, jongeren, vrouwen en mannen. Gericht op ontwikkeling van persoon, familie en gemeenschap. Water en sanitair zijn echter niet werkzaam en het gebouw heeft onderhoud nodig. Mauricio heeft ons gevraagd om een bijdrage voor de benodigde materialen. Mauricio studeert momenteel in Spanje en is deze periode in Chili. Op zijn terugreis naar Spanje zal hij naar Nederland komen en bij de bietendag aanwezig zijn.

4. Cifan
Maria Elena, directrice van Cifan, en Cristobal Urrea del Rio, professor van het jeugdorkest, hebben ons laten zien met visie en bevlogenheid de projecten van CIFAN te leiden en verder te ontwikkelen. CIFAN: ondersteuning en begeleiding van jongeren d.m.v. een jeugdorkest. Dit is een succesvol project, de positie en de houding van de jongeren wordt zichtbaar verbeterd. Het meest ervaren orkest treedt nu veel op en steeds meer jongeren worden geïnspireerd door hun voorgangers. De toekomst visie is om hun activiteiten verder uit te breiden op andere creatieve gebieden als theater, schilderen en andere kunstvormen. Cifan biedt de mogelijkheid om nu een eigen professor en groep te sponsoren. De Bietendag heeft ervoor gekozen om een professor Viool en zijn studenten financieel te ondersteunen om zijn lessen mogelijk te maken. Deze professor en zijn leerlingen zullen ons informeren over de ontwikkelingen van deze jongeren. Wij hopen dat in de nabije toekomst Cifan voldoende financiële ondersteuning krijgt van particulieren om ook de jongeren uit een nog steeds zeer kansarme wijk in Valdivia, op andere creatieve gebieden te kunnen inspireren en te begeleiden in een zeer kwetsbare fase van hun jeugd. Drugs en straat criminaliteit is een groot probleem in deze wijk en op deze wijze hoopt men in contact te blijven met de jongeren. Mede door de ondersteuning van de Bietendag kunnen zij dit project voortzetten.

5. Herberg La Leone
Vorig jaar hebben we een bijdrage geleverd aan het project van Anneke Kok. Anneke Kok en de vrouwen van Domodungu werken samen aan Herberg La Leone. De plaats waar vrouwen samen komen en aandacht geven aan de positie verbetering en ontwikkeling van de vrouw. Waar ze elkaar ondersteunen en zo nodig opvangen op creatieve wijze. Door Herberg La Leone wordt er een vertrouwde plek geboden waar vrouwen hun verhaal kwijt kunnen, nieuwe krachten opdoen en zich bezinnen op hun situatie. Er wordt zo bijgedragen aan informatieverstrekking, gezondheidsverbetering, weerbaarheid en preventie op het gebied van huiselijk geweld.

In november hebben wij samen meegewerkt met deze vrouwen, we hebben geschilderd, getuinierd, gekookt en gewandeld. We hebben gepraat met de verschillende vrouwen en een workshop bijgewoond. Duidelijk is dat deze vrouwen veel aan elkaar hebben, elkaar ontwikkelen en ondersteunen voor zichzelf en het gezin. De vastberadenheid, moed en positieve geest van deze vrouwen maakten dat wij heel graag met hen verder willen bouwen aan Herberg “La Leone”. De Cabanas zijn klaar, wij willen nu financieel ondersteunen in de bouw van een individuele consultatie ruimte. Het doel is dat het een zichzelf onderhoudend project wordt door middel van bv. Cabana verhuur, verkoop van zelfgemaakte artikelen, workshops voor bedrijven. Daar is tijd voor nodig en een begin.

In Nederland is een Stichting in het leven geroepen “Stem voor Vrouwen” om het draagvlak voor de ondersteuning van La Leone te verbreden.
Zie voor meer informatie op www.laleona.waarbenjij.nu en de laatste rondzendbrief van Anneke op onze site.

Graag laten wij door middel van foto’s op de bietendag zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Ook kunt u kijken op www.bietendag.nl voor meer informatie en het foto album.