Terugblik projecten 2009

Project Herberg La Leone van Anneke Kok

In 2008 en 2009 hebben we een bijdrage gegeven aan de bouw van La Leone. La Leone bevindt zich in het plaatsje Vilches, een plek in een mooi bergachtig gebied in de buurt van Talca. In Talca is het gemeenschapshuis Domodungu gevestigd. Hier is Anneke Kok al jaren actief werkzaam als begeleidster. Een aantal jaren geleden heeft zij besloten om Herberg La Leone op te bouwen om een plek te creëren waar vrouwen kunnen samen komen en aandacht te geven aan de positieverbetering en ontwikkeling van de vrouw. Ze kunnen elkaar ondersteunen en opvangen en op creatieve wijze bezig zijn.

Door Herberg La Leone wordt er een vertrouwde plek geboden waar vrouwen hun verhaal kwijt kunnen, nieuwe krachten opdoen en zich bezinnen op hun situatie. Er wordt in Domodungu en in La Leone bijgedragen aan informatieverstrekking, gezondheidsverbetering, weerbaarheid en preventie op het gebied van huiselijk geweld.

La Leone kon voornamelijk gebouwd worden door steun van de in Nederland in leven geroepen Stichting “Stem voor vrouwen” en kleine bijdragen van de bietendag. Het is de bedoeling dat La Leone zelfvoorzienend wordt door de verhuur van Cabanas op het terrein van La Leone, (gelijktijdig een werkplek voor de vrouwen) de verkoop van zelfgemaakte artikelen, het geven van workshops aan bedrijven, etc.

Op 2 mei is La Leone feestelijk geopend. Zie voor een verslag hierover de rondzendbrief van Anneke Kok van 19 mei 2010.

Cifan Jeugd orkest 2009

In januari 2010 is een nieuwe klas met viool studentjes begonnen welke wordt gesponsord door de Bietendag. Onder begeleiding van professor Osvaldo Urrutia worden 18 jonge kinderen begeleidt bij het leren bespelen van de viool. Deze kinderen komen uit de kansarmste gezinnen van Valdivia en kampen vaak met sociale problemen als mishandeling, straat criminaliteit, verslaving, etc. Cifan zet zich in voor deze kinderen door middel van basiszorg als maatschappelijk werk, gezinshulp en psychologische zorg welke worden gefinancierd vanuit de regering.

Omdat deze hulp niet genoeg blijkt en de problematiek van straatkinderen blijft bestaan heeft Cifan samen met professoren van het conservatorium in 2002 een speciaal project opgezet. Dit project is afhankelijk van geld van sponsoren en wordt niet door de regering gefinancierd. Kinderen krijgen muziekles in groepsverband en werken toe naar optredens waar al hun familie wordt uitgenodigd. Ze krijgen een verantwoordelijkheid voor “ hun” orkest en instrument. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan waarden en normen, samen werken, toekomst keuzes en eigen verantwoordelijkheid. De kinderen zie je groeien in zelfvertrouwen, de muziek werkt rustgevend en stimulerend. En hun familie zijn vaak heel trots dat het kind in een orkest mag en vooral ook kan meespelen. De kinderen kunnen in het programma blijven tot ze de leeftijd om te gaan studeren hebben bereikt, 18 jaar. Dit met als doel te voorkomen dat kinderen in de kwetsbare leeftijd rond de tienerjaren terugvallen in een sociaal isolement en het leven op straat inclusief verslaving en criminaliteit risico’s. Het gevorderden orkest (6 jaar geleden begonnen) geven inmiddels optredens door het land en vorig jaar zijn ze zelfs in Italië geweest waar ze waren uitgenodigd door hun hoofdsponsor. In een evaluatie van de afgelopen 7 jaar is gebleken dat dit initiatief daadwerkelijk effect heeft gehad en is gebleken dat de 70 kinderen die deelnemen aan het programma geen terugval hebben gehad in crimineel (straat) gedrag en bijna alle kinderen blijven deel nemen aan het programma tot ze gaan studeren. Wij als Bietendag gaan nu deze nieuwe groep van 18 jonge kinderen volgen en sponsoren. Professor Oswaldo zal ons informeren over het proces en tijdens onze sponsorloop zullen wij onze Hollandse kinderen vragen een kaartje te schrijven voor de muziekstudentjes in Chili. Foto van “onze”groep volgt snel.

Vakantiespelen voor jongeren in Valdivia

Een ander project was de vakantiespelen voor jongeren in de volkswijk Gaucomayo in Valdivia. De reactie die wij hebben ontvangen van de jongeren: "Bedankt voor een ervaring van vrolijkheid, hoop, gemeenschappelijkheid en geliefd en belangrijk voelen. Wij bedanken God, Padre Cor en Bietendag voor deze bijzondere week". Een vakantieweek voor deze jongeren is van enorm belang. Ze hebben veelal een gebrek aan recreatiemogelijkheden, gaan zich vervelen tijdens de lange vakantie in de stad. Tijdens de week wordt er ook gewerkt aan sociale vaardigheden, zodat het kan dienen ter preventie van sociale problemen. Cor Lemmers kijkt heel tevreden terug op de vakantiespelen. De reacties van de jongeren waren zeer positief en enthousiast. Als bijlage zijn er foto’s meegestuurd en dat beeld zegt genoeg.

Herstelwerkzaamheden aan de woningen van zieken en bejaarden in Valdivia

Parochianen hebben daken gerepareerd, en ook kozijnen, dakgoten, afwateringsystemen. Ze hebben schoorstenen gemaakt, wc’s verbeterd en badkamers opgeknapt. Hierdoor hebben de mensen hun gevoel van eigenwaarde teruggekregen, doordat ze zich belangrijk en gezien voelen. Hun leefomstandigheden zijn verbeterd. Zie de foto’s voor het resultaat.

Gevangenis in Valdivia

Zoals Pater Dirk veel betrokken was bij het welzijn van de gevangenen in Valdivia is nu René actief betrokken bij de gevangenen. René is priester in Valdivia. Hij heeft zijn opleiding gevolgd met ondersteuning van de bietendag en hij leefde jarenlang samen met Padre Dirk. Rene is actief in het geven van individuele geestelijk verzorging, maar is ook actief is in het geven van technische lessen. Voor materialen om zijn lessen te ondersteunen maar ook voor materialen waarmee deze mensen artikelen als instrumenten, meubels, etc. kunnen maken welke door hun familieleden verkocht kunnen worden om zo voor enig inkomen te kunnen zorgen, heeft hij geld nodig. Rene heeft te maken met veel bureaucratie in de gevangenis, waar het proces langzaam op gang is gekomen. Met de hulp van een therapeut is het project gelukkig nu wel op gang gekomen. Ze hebben materialen gekocht om de werkplaats in te richten. De gevangenen zullen gericht werken aan houten speeltoestellen voor een kinderspeeltuin, en niet aan kleine kunstwerkjes, maar wie weet dat ze daar nog wel de gelegenheid voor krijgen. De gevangenen kijken er in ieder geval naar uit om te starten.

Onderhoud Salon Parroquial Padre Dirk

Sinds 1986 wordt de Salon Parroquial Padre Dirk in Corral gebruikt als enige gemeenschap ruimte in Corral. Het dorp waar Padre Dirk jaren woonde. Hier worden bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen, jongeren, vrouwen en mannen. Gericht op ontwikkeling van persoon, familie en gemeenschap. Water en sanitair zijn echter niet werkzaam en het gebouw heeft onderhoud nodig. Voor dit project is veel geld nodig, wat steeds in gedeeltes wordt aangevraagd. Op de foto’s is te zien hoe het project vordert.