Missie en Visie

Missie van Bietendag Op Bietendag wordt geld bijeengebracht voor het fonds ‘Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit’ (Solidariteitsfonds). Met ‘Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit’ worden projecten gefinancierd gericht op het bevorderen van het welzijn van groepen of individuen van de Chileense bevolking. Deze projecten vinden plaats in het zuiden van Chili in de omgeving van Valdivia.

‘Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit Padre Dirk de Wit’ werd opgericht nadat priester Dirk de Wit, oorspronkelijk beheerder van de Bietendagopbrengst, door gezondheidsproblemen zijn werk moest stoppen. Hij droeg zijn werk op het gebied van de besteding van Bietendaggeld over aan zijn collega’s, voormalig pupillen en tevens zeer goede vrienden, Mauricio Meza, René Carrasco en Cor Lemmers. Zij geven aan welke projecten in Chili ondersteuning vanuit 'Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit Padre Dirk de Wit' kunnen gebruiken. De organisatie in Nederland bepaalt welke projecten gefinancierd worden met geld van Bietendag.

Visie

Eén van de voorwaarden voor de projecten die door Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit ondersteund worden, is dat de verantwoording voor het project ligt bij een individu of een groep mensen die bij het project betrokken zijn. Het project moet dan ook passen bij het niveau waarop deze mensen staan.

Een andere voorwaarde voor een project is dat het initiatief voor het project komt van de bevolking zelf en dat deze eigen middelen inbrengt in het project. Soms wordt met behulp van Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit een extra impuls gegeven aan lopende projecten. Soms wordt het gebruikt voor de start van het project. Met financiële ondersteuning wordt dan als het ware “het visje gekocht om de grote snoek mee te vangen” waar mee bedoeld wordt dat met een reeds gestart initiatief makkelijker grote sponsors, zoals de regering, geworven kunnen worden.

De inhoud van de projecten richt zich op: Menselijke vooruitgang:

Gemeenschapsontwikkeling:

Persoonlijk: