Projecten 2012

Hier is een overzicht van de door ons geselecteerde projecten voor 2012:

1.      Projectvoorstel ‘Integrale Gezondheid’ in Herberg La Leona 2012.
Psychische hulpverlening aan vrouwen die te lijden hebben van de gevolgen van de aardbeving van 27 februari 2010 en de vele naschokken die tot op de dag van vandaag gevoeld worden. Gevolgen als depressie en stress door zorgen rond gezin, armoede, werkloosheid, huiselijk geweld..etc. Door het organiseren van verschillende activiteiten wordt aandacht gegeven aan deze problemen waaraan door de overheid nauwelijks aandacht aan wordt besteed. Gevraagd bedrag 4.000,- euro. Lees meer..
2.      Project voorstel “Construimos sonrisa, defendemos la infancia” vertaald: Bouwen aan een glimlach en bescherming van het kind. Dit jaar is samen met Cifan en Mauricio Meza geëvalueerd in hoeverre onze steun aan het Cifan jeugdorkest nodig blijkt voor 2012. Het jeugdorkest is inmiddels groot gegroeid en door hun optredens en nieuwe sponsoren zelfredzaam geworden. In overleg hebben wij dus besloten ons steun aan Cifan op de andere projecten te concentreren: Renovatie van het Cifan kinderopvang tehuis. 10 kinderen wonen hier  tijdelijk nadat zij door huiselijk geweld en/ of sexueel misbruik niet meer thuis kunnen wonen. Zij krijgen psychologische hulp, nodige bijstand en worden ondersteunt in o.a. onderwijs. Door de renovatie en aanbouw van nieuwe slaapkamers en studieruimte komt er plaats voor meer kinderen en betere leefomstandigheden.  Gevraagd bedrag 9.950,- euro. Lees meer..
3.      Projectvoorstel: Werken aan een toekomst door educatie
Ook dit project wordt gecoördineerd vanuit Cifan. Dit project staat zeer dicht bij ons thema van dit jaar: Onderwijs. Dit project streeft ernaar de kinderen en adolescenten verbonden aan Cifan te ondersteunen in onderwijs. Door bijlessen, materialen..enzovoort.  Maar ook psychologische ondersteuning in hoe te leren, zelfvertrouwen, leerhouding, doorzetten, zeg maar alles om hun kansen in het onderwijs systeem te vergoten, en uitval te voorkomen. Gevraagd bedrag nog te bepalen : rond 6.000,- euro. Lees meer 1.. Lees meer 2..
 
 
Later binnen gekomen voorstel en afhankelijk van de opbrengst kijken we of we dit project dit jaar steunen of doorschuiven naar 2013:
 
Gemeenschapshuis Huiro (Vlakbij Corral, woonplaats Don Juan)
Het gemeenschapshuis in Huiro is hard aan een opknapbeurt toe. Het gemeenschapshuis is erg belangrijk voor de mensen in Huiro. Ze organiseren daar cursussen, vergaderingen en ze doen daar samen de mis. Het is echt een plek waar men kan samenkomen.
Aan Bietendag wordt een bedrag van 2530 euro gevraagd. Met dat bedrag willen ze het volgende doen:
-          Elektriciteit installeren
-          Vervanging van het dak
-          Schilderen van het dak en binnenkant
-          Isolatie aan de binnenkant
Bekijk hier de foto's van dit project.